Startpagina    Overzicht & kaart    Overzicht lijnen    Downloads    Over deze site/Copyright    Links    Contact     Mededelingen    Foto-Actua    

Over deze site
Doel van de site:
De spoorwegfotograaf / spoorwegfotografe een leidraad aanbieden naar vele fraaie locaties langsheen Belgische spoorlijnen.

Waarom deze site?
In eerste instantie omdat dergelijk interessant initiatief nog niet in het leven was geroepen. Daarnaast vonden we het beter onze weinige vrije tijd nuttig op te vullen in plaats van de lokale bierbrouwerijen te sponsoren en de vrouwelijke bevolking lastig te vallen.

De site in een notedop
De website is geoptimaliseerd voor IE 6 en hoger met een beeldschermresolutie van 1024*768, evenals voor FireFox 3.0 (en hoger), Opera en Google Chrome. Dit wil zeggen dat het mogelijk is dat de site niet correct wordt weergegeven op uw scherm wanneer u een beeldresolutie gebruikt met een breedte kleiner dan 1024 pixels.

De site wordt opgedragen aan onze goede vriend Ludwig, die mee aan de basis stond van deze website en die steeds in onze herinnering zal blijven.

Dank aan allen die meegewerkt hebben aan deze site en één of meerdere fotopunten hebben aangeleverd: Andy Engelen, Arno Verhagen, DR, Eddy Goens, Eric Verstraeten, Jan Uyttebroeck, Kristof De Veirman, Loco, Luc Donners, Mattias Catry, Maxim Herman, Michel Heerkens, Nico Vandebuerie, Paul Plak, Peter Van Gestel, Phillppe Smets, Sicco Dierdorp, Steven De Haeck, Steven De Schuiteneer, ThomSten, Vic Van Cutsem

Copyright & Disclaimer

Dit is geen officiële website van Infrabel, noch van eender welke spoorwegmaatschappij! Zij kunnen niet verantwoordelijk worden geacht voor de inhoud van deze website.

Alle documenten, foto's, illustraties en mediacomponenten op deze site zijn eigendom van www.fotopunt.net en/of hun respectievelijke eigenaars.

Niets op deze website mag commercieel, noch non-commercieel worden verveelvoudigd, worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige andere manier, hetzij op papier, hetzij digitaal, hetzij via microfilm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredactie en/of uitgever.

De bezoekers van deze website mogen de ter beschikking gestelde informatie, in om het even welke vorm, downloaden en opslaan voor eigen gebruik. Elk ander dan persoonlijk gebruik van teksten en/of foto's is verboden zonder nadrukkelijke toestemming van de webmeesters. Een eenvoudige en beleefde e-mail doet wonderen !

Het individueel copyright van het gepresenteerde werk van de fotografen en auteurs op deze website blijft voor hen behouden voor het door hen bijgedragen werk.
Bijdragen van anderen dan de makers van deze site worden opgenomen in vertrouwen dat deze origineel zijn en dat door publicatie geen inbreuken worden gepleegd op de auteurswet.
Iedere fotograaf en/of auteur is verantwoordelijk voor haar/zijn eigen bijdrage.

De auteurs van deze website zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten en onnauwkeurigen die zich op deze website kunnen bevinden.
Geen enkele verantwoordelijkheid wordt door de auteurs/webmeesters van deze site genomen indien u door eventuele fouten/onnauwkeurigheden op deze site om het even welk persoonlijk verlies zou lijden.
Alle partijen streven voortdurend naar perfectie. Voor wijzigingen en/of aanvullingen wordt dan ook een voorbehoud gemaakt. De illustraties geven slechts een impressie weer. Aan deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend. Alle gevolgen van het bekijken van deze site en/of gevolgen van het gebruik van informatie van deze internetsite is geheel voor eigen risico.

Deze site kan niet verantwoordelijk gesteld worden, en is niet verantwoordelijk, voor de inhoud van de websites waarnaar op deze site gelinkt wordt.

Voor zover wij weten, zijn alle locaties vrij toegankelijk voor iedereen.
Geen enkele toestemming wordt gegeven noch geïmpliceerd door de auteurs, noch door de webmeesters om zich zonder officiële toestemming op NMBS-terreinen, noch op andere privéterreinen te begeven.
Denk er ook aan dat fotopunten wel eens kunnen veranderen, door bv. werken aan de lijn, veranderend landschap (op hol geslagen begroeiing) door de seizoenen en jaren heen,... Ook hiervoor kunnen de webmeesters van deze site niet verantwoordelijk worden gesteld. Uiteraard worden we wel graag op de hoogte gehouden van veranderde fotopunten...